มะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก ผสมกันเป็นตรีผลาล้างไขมัน ล้างพิษ

มะขามป้อม สมอไทยและสมอพิเภก ล้างพิษตับ ดีท็อกซ์ร่างกายได้ผลจริง จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยจุฬาฯ ได้มีการทดลองกับคนแล้ว ต้องการล้างพิษต้องกิน ไม่อยากมีพิษตกค้าง ขจัดเมือกมัน ออกจากร่างกาย ต้องหามะขามป้อม สมอไทยและสมอพิเภกมาปลูก นำมาผสมกินทุกวัน ร่างกายปลอดพิษชัวร์ อดีตกาลที่ผ่านมา ห…

ตรีผลายาปรับธาตุให้สมดุล กินสมอไทย สมอพิเภกและมะขามป้อม

“ร่างกายธาตุไม่สมดุล แพทย์แนะนำให้ใช้ “ตรีผลา” ควรกินเป็นประจำทุกวัน ถ้าร่างกายธาตุไม่สมบูรณ์ เป็นสาเหตุของโรค เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง” ตรีผลา สมุนไพรที่สามารถช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นได้ มีส่วนช่วยให้ร่างกายห่างจากโรคภัย ร่างกายมีความสมดุล ต้องกินเป็…