อุดม คนเกษตร คนเก่ง ลงสมัครรับเลือกตั้ง สว.ราชบุรี เบอร์3

อุดม ฐิตวัฒนะสกุล คนเกษตร คนเก่งแห่งวงการเกษตรไทย เจ้าของสวนอุดมการ์เด้น สวนไม้ตัดใบส่งออกลงสมัครรับเลือกตั้ง สว.

30 มีนาคม 2557 นี้เชิญไปลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา สว.  ปีนี้มีคนเก่งแห่งวงการเกษตรไทยลงรับสมัครด้วย ลงสมัครในเขตจังหวัดราชบุรี เบอร์3 พวกเราชาวเกษตรช่วยกันไปเลือกคนเกษตรกัน จะได้มีคนเก่งมาช่วยพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทำการเกษตรก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก

อุดม ฐิตวัฒนะสกุล

อุดม ฐิตวัฒนะสกุล