ปุ๋ยฮอร์โมน ช้างใบเฟิร์น จุลินทรีย์ฤทธิ์เย็น ยิ่งฉีดพ่นต้นไม้บ่อยครั้ง พืชยิ่งงาม

ต้นรากใบแข็งแรง ใช้จุลินทรีฤทธิ์เย็น สกัดจากซากพืชซากสัตว์ สุขภาพปลอดภัยเมื่อใช้ “ช้างใบเฟิร์น” เป็นปุ๋ยและฮอร์โมนในตัวเดียวกัน ยิ่งฉีดพ่นต้นไม้บ่อยครั้ง พืชยิ่งงาม

ช้างใบเฟิร์น ปุ๋ยบำรุง ฮอร์โมน บำรุงต้นไม้

คุณสมบัติเด่น ช้างใบเฟิร์น ปุ๋ยฮอร์โมน ชนิดฤทธิ์เย็น สุตร 1 เสริมสร้างให้ต้นไม้ รากไม้และใบแข็งแรง ต้านทานโรคเชื้อราต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รายละเอียดเพิ่มเติม ช้างใบเฟิร์น พญาช้างทอง

ปุ๋ยฮอร์โมน ช้างใบเฟิร์น สูตร1

เร่งต้นรากใบ ช้างใบเฟิร์น สูตร1

ช้างใบเฟิร์น สูตร2 เร่งเสริมสร้างบำรุงดอกและผล

ปุ๋ย บำรุงดอก ผล

บำรุงดอกและผล ช้างใบเฟิร์น สูตร2

ราคา 700 บาท ทั้ง 2 สูตร

ติดต่อสอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,
เวลา: (7.00 – 20.00)

https://www.facebook.com/sukanya.dung

https://www.facebook.com/greenthaiherb

Line ID: manow98
Line ID: @sukanyathaig

ฝ่ายวิชาการ 0815582320 คุณบุญชู เกิดโภคา
Mail: thaicentralgarden@gmail.com