ปุ๋ยฮอร์โมน ช้างใบเฟิร์น จุลินทรีย์ฤทธิ์เย็น ยิ่งฉีดพ่นต้นไม้บ่อยครั้ง พืชยิ่งงาม

ต้นรากใบแข็งแรง ใช้จุลินทรีฤทธิ์เย็น สกัดจากซากพืชซากสัตว์ สุขภาพปลอดภัยเมื่อใช้ “ช้างใบเฟิร์น” เป็นปุ๋ยและฮอร์โมนในตัวเดียวกัน ยิ่งฉีดพ่นต้นไม้บ่อยครั้ง พืชยิ่งงาม คุณสมบัติเด่น ช้างใบเฟิร์น ปุ๋ยฮอร์โมน ชนิดฤทธิ์เย็น สุตร 1 เสริมสร้างให้ต้นไม้ รากไม้และใบแข็งแรง ต้านทานโรคเชื้อราต่างๆ ไ…