ไม้ป่า

1.ต้นมะริด  ราคา 300บาท(6ต้นราคา250ฟรีค่าส่งEMS)
2.ต้นมะค่าโมง ต้นสูง 20-30 ซม.
3.ต้นแดง  ต้นสูง 50 ซม.
4.ต้นเครง (ลูกหยี)ต้นสูง 50 ซม.
5.ต้นพยุง  ต้นสูง 25-30 ซม.
6.ต้นชิงชัน  สูง30-40 ซม.
7.ต้นกระโดน สูง30-40 ซม.
8.ต้นตะเคียนทอง สูง40-50 ซม.
9.ต้นมะเกลือ  สูง 20ซม.
10.ต้นตะโกนา   สูง 10-15 ซม.
11.ต้นยางนา  สูง30-50 ซม.
12.ต้นพะยอม สูง60-70 ซม.
13.ต้นมะหาด สูง60-70 ซม.
14.ต้นสมอไทย  สูง60-70 ซม.
15.ต้นคูณ(ดอกเหลือง)  สูง40-50 ซม.
16.ต้นหางนกยูงฝรั่ง(ดอกสีแดง)  สูง50-60 ซม.
17.ต้นต้นปีปขาว  สูง50-60 ซม.
18.ต้นมะขามป้อมป่า สูง50-60 ซม.
19.ต้นมะเกลือตาแดง
20.ต้นสมอพิเภก  สูง60-70 ซม.
21.ต้นมะขวิด  สูง60-70 ซม.
22.ต้นมะตูม  สูง50-60 ซม.
23.ต้นกัลปพฤกษ์ สูง50-60 ซม. 50บาท
24.ต้นชัยพฤกษ์  สูง50-60 ซม.50บาท
27.ต้นจำปา  สูง30-50 ซม.
28.ต้นจำปี  สูง30-50 ซม.
29.ต้นโยธกา สูง30-50 ซม.
30.ต้นชงโค สูง50-60 ซม.
31.ต้นประดู่กิ่งอ่อน  สูง40-50 ซม.
32.ต้นประดู่แดง  สูง50-60 ซม.
33.ต้นพิกุล  สูง30-50 ซม.
34.ต้นลำดวน  สูง30-50 ซม.
35.ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์  สูง30-50 ซม.
36.ต้นทรงบาดาล(กระจง)  สูง30-50 ซม.
37.ต้นแคนา  สูง30-50 ซม.
8.ต้นโมกหลวง  สูง30-50 ซม.
39.ต้นจำมะเรียง  สูง30-50 ซม.
40.ต้นกฤษณา  สูง30-50 ซม.
41.ต้นทองกวาว  สูง30-50 ซม.
42.ต้นประดู่ทอง  สูง30-50 ซม.
43.ต้นอินทนิล  สูง30-50 ซม.
44.ต้นหว้า  สูง30-50 ซม.
45.ต้นขี้เหล็ก  สูง30-50 ซม.
46.ต้นโมกบ้าน  สูง30-50 ซม.
47.ต้นสัก  สูง30-50 ซม.
48.ต้นสักทอง  สูง30-50 ซม.
49.ต้นแอปเปิ้ลสตาร์  สูง30-50 ซม.
50.ต้นเฉียงพร้านางแอร์  สูง30-50 ซม.
51.ต้นกันเกรา สูง120-150 ซม.
52.ต้นตะแบก  สูง30-50 ซม.
53.ต้นสาธร  สูง30-50 ซม.
54.ต้นกระทิง  สูง30-50 ซม.
55.ต้นน้ำเต้าบ้าน  สูง30-50 ซม.
56.ต้นพญาสัตบรรณ  สูง30-50 ซม.
57.ต้นจามจุรี  สูง30-50 ซม.
58.ต้นหูกวาง  สูง30-50 ซม.
59.ต้นกระทินเทพา สูง30-50 ซม.
60.ต้นกระทินณรงค์  สูง30-50 ซม.
61.ต้นอโศกอินเดีย  สูง30-50 ซม.
62.ต้นมะตูมแขก  สูง30-50 ซม.
63.ต้นยมหอม  สูง30-50 ซม.
64.ต้นไข่เน่า สูง30-50 ซม.
65.บัวสวรรค์  สูง30-50 ซม.
66.อินจันทร์  สูง30-50 ซม.
67.จันทร์กระพ้อ สูง110-130 ซม.