มะนาวลูกใหญ่ ติดลูกดก ไม่มีเมล็ด น้ำหอมทูลเกล้า

มะนาวเป็นพืชสวนครัวที่ต้องมีปลูกไว้ติดบ้านติดสวน แต่มะนาวแป้นที่เราซื้อกินตามท้องตลาดจะป็นมะนาวที่ต้องคอยดูแลอย่างใก้ลชิดเพราะจะมีโรคและแมลงรบกวนบ่อย ถ้าปลูกกินเองเพียง1หรือ2 ต้น จะให้ดูแลใก้ลชิดขนาดนั้นคงไม่ไหวแน่ มะนาวน้ำหอมทูลเกล้า ติดผลง่าย มะนาวลูกใหญ่ น้ำหอมน้ำเยอะ ลักษณะผลมะนาว ผลใหญ่กลมแป้น …