ขายต้นเถาวัลย์เปรียง สรรพคุณและประโยชน์แก้เส้นตึงเส้นยึด

เถาวัลย์เปรียง มีสรรพคุณและประโยชน์แก้ปวดเมื่อย ในตำรายาหมอโบราณ นิยมนำมาเป็นส่วนผสมของยากษัยเส้น แก้โรคเส้นโรคเอ็น ลดการปวดข้อ ปวดเข่า ใช้ใบและเถาต้มน้ำกิน เถาวัลย์เปรียง (jewel Vine) ลักษณะต้น เป็นพืชสมุนไพรที่ชอบเกาะเกี่ยวอาศัยพึ่งพา ต้นไม้ชนิดอื่นๆ เป็นพันธุ์ไม้เลื้อย เป็นพืชที่แยกออกได้หลายวงศ์…