ขาย ต้นมัลเบอร์รี่ ต้นหม่อน พันธุ์ไต้หวัน

สวนมัลเบอร์รี่ ขาย ต้นมัลเบอร์รี ต้นหม่อน หิมาลายัน พันธุ์ไต้หวัน ผลยาวใหญ่ รสชาติหวานเจี๊ยบ ใบและผลนำไปแปรรูป ให้ผลดก ปลูกง่าย สนใจอยากได้พันธุ์มัลเบอร์รี่ ติดต่อได้ ต้นหม่อน ต้นมัลเบอร์รี่ มีหลายสายพันธุ์ ที่ปลูกในประเทศไทย เช่น พันธุ์ศรีสะเกษ พันธุ์เชียงใหม่ พันธุ์กำแพงแสน ฯลฯ สรรพคุณ มัลเบอร์รี่…