ข้อแตกต่างของน้อยหน่าฝ้ายกับน้อยหน่าหนัง

น้อยหน่าเป็นไม้ผลที่เราคุ้นเคยกันมานาน โดยเฉพาะฤดูฝนเราจะเห็นน้อยหน่าวางขายตามท้องตลาดและตามข้างถนนริมทางเวลาไปไหนมาไหนจะมีให้เห็นกันแทบทุกภาคของประเทศไทย น้อยหน่าบ้านเราที่เห็นหลักๆจะมีอยู่2แบบคือ น้อยหน่าหนังกับน้อยหน่าเนื้อ ลักษณะของ“น้อยหน่าหนัง” เนื้อของน้อยหน่าหนังจะเหนียวหนึบแกะตา…