พันธุ์มะม่วงโบราณ พราหมณ์ขายเมีย ผลใหญ่เมล็ดลีบบาง

พราหมณ์ขายเมีย พันธุ์มะม่วงโบราณ ผลดิบจิ้มน้ำปลาหวานอร่อยเหาะ ผลสุกรับประทานข้าวเหนียวมูลอร่อยได้ใจ ลูกใหญ่น้ำหนักดี 4-5 ลูก/กิโล ปลูกง่ายนิยมใช้กิ่งทาบและกิ่งเสียบยอด พันธุ์มะม่วงโบราณ พราหมณ์ขายเมีย ปลูกง่ายให้ผลดก พันธุ์มะม่วงพราหมณ์ขายเมีย  นับวันยิ่งเป็นพันธุ์มะม่วงที่หายากขึ้นทุกวัน  ทั้งๆที่ร…

มะม่วงมหาชนก จำหน่าย ขายต้นพันธุ์ไม้ผล สามพราน

ลักษณะของ “มะม่วงมหาชนก” มีผลใหญ่มาก เปลือกหนา เมล็ดลีบเล็กและมีเสี้ยนน้อย เก็บรักษาได้นานเพราะมีเปลือกหนา รูปทรงสวยงาม ผลปลายก้นงอน เป็นพันธุ์มะม่วงที่นิยมส่งออก การปลูกมะม่วงมหาชนก ควรมีระยะห่าง 6×7 เมตร 1 ไร่จะปลูกได้ประมาณ 30 ต้น ขุดหลุมลึกประมาณ 30 ซม.และใช้ปุ๋ยคอยลองพื้นมากๆ ไ…