ส้มเช้ง คนปลูกน้อย ใครปลูกขายกำไรดีแน่นอน

ส้มเช้ง ส้มซ่าราคาพุ่ง ไม่มีคนปลูก เกษตรกรชาวสวนดำเนินกวาดรายได้ตรึม ไม้ผลที่คนมองข้ามแต่สร้างเงินมหาศาล รสชาติดี เปลือกหนาเก็บรักษาได้นานวัน ตรุษจีน สารทจีน วันไหว้พระจันทร์ ผลส้มไม่พอขาย ส้มเช้ง ส้มซ่าสร้างรายได้งาม ผลไม้ที่ตลาดต้องการ ส้มเช้งและส้มซ่า ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ตรุษจีนและสารทจีนมีรา…