มะนาวแป้นพิจิตร เปลือกบางผลดก ปลูกง่ายดูแลไม่ยาก ตลาดมีความต้องการสูง

เสริมสร้างรายได้พิเศษ ปลูก “มะนาวแป้นพิจิตร” ข้อดีโรคระบาดน้อย เปลือกบางน้ำมาก ลูกผลใหญ่น้ำหอมสุดๆ ปลูกง่ายดูแลไม่ยาก ตลาดมีความต้องการสูง ผู้คนนิยมบริโภคกินกันเพราะรสชาติดี มะนาวแป้นพิจิตร ถ้าเลือกกิ่งพันธุ์ดีจากต้นสายแม่พันธุ์แท้ ให้ผลผลิตไม่ผิดหวัง สร้างเงินได้ในเวลาไม่เกินหนึ่งปี มะน…