มะม่วงเขียวเสวย ผลใหญ่ยาว ผลสุกรสชาติหวานมีกลิ่นหอมมาก

“มะม่วงเขียวเสวย” ผลดิบอ่อนรสชาติเปรี้ยว ผลแก่รสชาติมันกรอบหอม ผลใหญ่ยาวน้ำหนักดี ผลสุก รสชาติหวานและมีกลิ่นหอมแรง แค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่ามันคือ “มะม่วงเขียวเสวย” มะม่วงเขียวเสวย เป็นมะม่วงสายพันธุ์ไทย มะม่วงผลใหญ่ยาว พันธุ์เขียวเสวย สายพันธุ์โบราณ เป็นที่นิยมของคนกินมายาวนาน…