พันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้มัน รสชาติหวานมันเลิศ!

มะม่วงรสชาติมัน พันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้มัน เนื้อละเอียดกรอบมีเสี้ยนน้อย ลักษณะผลใหญ่จัมโบ้หนักเป็นกิโล รูปทรงคล้ายมะม่วงเขียวเสวย เพราะเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างมะม่วงน้ำดอกไม้และเขียวเสวย ออกผลง่าย ติดผลดกไม่แพ้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ชื่อดั้งเดิมเรียกว่า”มะม่วงขาวนินยม” มะม่วงน้ำดอกไม้มัน หนึ่…