ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ สามพราน

ส้มโอเนื้อดี ส้มโอพันธ์ขาวใหญ่ สามพราน ปลอกง่ายเนื้อกุ้งแห้งสีขาว ผลค่อนข้างกลมแป้น เมล็ดน้อย ปลูกโซนหรือภาคไหนรสชาติก็ไม่เปลี่ยน ชาวสวนโกยเงินรายได้จากการปลูกส้มโอพันธุ์นี้ถ้วนหน้า วันนี้ขอนำเสนอส้มโอพันธุ์ดีอีก 1 สายพันธุ์ หลังจากที่แนะนำพันธุ์ไม้อื่นๆ หลายสายพันธุ์แล้ว ช่วงนี้คราวคึกโครมจากหนังสื…