ส้มโอพันธุ์อร่อย ส้มโอทองดี ส้มโอทับทิมสยามและขาวน้ำผึ้ง

ส้มโอพันธุ์อร่อยที่สุดของไทย เช่น ส้มโอทองดี  ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอทองดีเหมาะทำยำ ส้มโอขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามเหมาะกับกินสดๆ เพราะมีรสชาติหวานกรอบ ส้มโอทับทิมสยาม ของดีขึ้นชื่อของชาวปากพนัง ส้มโอทองดีและขาวน้ำผึ้งเป็นของดีชาวจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่ผลิตส่งขายต่างประเทศเป็นหลัก ผลส้มโอต…