มะพร้าวใหญ่ มะพร้าวแกงคั้นกะทิ ปลูกขายลูก ตัดยอดขาย ไม่ต้องดูแลมาก

สร้างมูลค่าเพิ่มที่ดินว่างเปล่า ปลูกมะพร้าวใหญ่ มะพร้าวแกงคั้นกะทิ ปลูกขายลูกแก่และมะพร้าวทึนทึก ตัดยอดขาย ไม่ต้องดูแลมาก เพิ่มมูลค่าที่ดินของคุณ สร้างรายได้งาม ใครมีที่ดินว่างเปล่า คิดไม่ออกจะปลูกพืชพรรณไม้อะไรดี เราขอแนะนำปลูกมะพร้าวคั้นกะทิ มะพร้าวใหญ่หรือมะพร้าวแกงไม่ต้องดูแลมาก เหมือนมะพร้าวน้ำ…

“มะพร้าวแกงคั้นกะทิ” อยากปลูกพันธุ์ไหนถึงมัน มันมาก มันน้อย

อยากปลูกมะพร้าวแกงคั้นกะทิ พันธุ์ไหนถึงมัน มะพร้าวแกง หรือมะพร้าวคั้นกะทิบ้านเราจะมี แบบมันมาก มันน้อย  จากการสอบถามร้านคั้นกะทิ ส่วนมากจะบอกว่ามะพร้าวพันธุ์ของภาคกลางจะให้ความมันมากกว่าพันธุ์ทางภาคใต้ แต่ผลเล็กกว่า แต่น้ำกะทิหอมหวานมันกว่าเยอะ มะพร้าวพันธุ์ทางภาคกลาง ลูกจะไม่ใหญ่มาก แต่เนื้อจะหนากะ…